Kjære mor & far. Vi gjør oss klare for å ta imot nye 1. klassinger her i SFO. I år er faktisk ditt barn blant disse aller yngste i skolesamfunnet, og vi har noen tanker om hvordan vi sammen skal bidra til å gi ditt barn en god start.

Du har fått et eget brev om alt det praktiske. Dette lille innspillet handler om den støtten vi i fellesskap kan gi det aller viktigste i ditt liv, 6-åringen på vei inn skoleporten i august.

Vi i SFO skal gjøre vårt for at overgangen fra barnehagen går helt strålende. Vi har trent på dette i mange år og er ganske sikre på at vi skal få til mye nyttig og gledelig gjennom god samhandling.

Som antydet handler ikke dette om de praktiske detaljene i hverdagen. Så hvis vi holder akkurat det litt i bakgrunnen, vil vi gjerne formidle fem punkter vi mener er viktige. Vi vil gjerne presentere dem som en oppsummering av de forventningene du kan ha til oss i SFO.

1. Vi vil sørge for at ditt barn får en tydelig plass her i SFO. Ikke knyttet til retten til å gå i SFO – den har alle. Nei, en tydelig plass betyr at ditt barn blir tatt imot med sin personlighet, sine talenter, sine forventninger – ja, slik barnet ditt er. Vi ønsker å gi henne opplevelsen av å høre til – ved å bruke navnet hennes når vi møtes, ved å være nysgjerrige på hvem hun er og vise glede over å treffe henne.

2. Vi vil bidra til at ditt barn får en plass i barnegruppen. Det er mange barn å leke med og en venn eller to er gull verd. Men det er ikke alltid like enkelt å skaffe seg ferdigheter som gjør at man samhandler godt med andre barn. Vi skal være på utkikk og følge med etter beste evne. Hvis barnet ditt trenger litt hjelp og støtte til å finne seg en lekekamerat, tar vi gjerne oppdraget. Og er du i tvil om din lille bekymring er stor nok til å ta kontakt med oss; ta alltid kontakt.

3. Vi ønsker å vise barnet ditt respekt. Det gjør vi ved å vise at vi forventer mye av henne, f eks at hun følger de regler som gjelder, tar hensyn til andre barn (og voksne) og bidrar til at vi sammen får gode dager i basene og ute i nærområdet. Vi viser også respekt ved å akseptere at hun har sin personlighet og ikke nødvendigvis alltid gjør som forventet. Barn skal få teste og prøve ut voksne uten å bli fordømt for det.

4. Vi vil at ditt barn skal føle trygghet i skolesamfunnet. Vi er voksne som virkelig ønsker å være en del av grunnmuren til ditt barn. Barnet ditt kan alltid komme til oss å be om litt hjelp og støtte eller bare en liten prat hvis det trengs. Vi skal selvsagt være på vakt og følge godt med. Vi har ansvaret for ganske mange barn, men har som sagt trent i flere år på å se når noen er lei seg eller kommer opp i sårbare situasjoner.

5. Vi vil gjerne være med på å gjøre ditt barn mest mulig robust. Det gjør vi først og fremst ved å fremheve for henne det hun lykkes med, det hun får til, det hun mestrer osv. Ved å vise henne at hun er et barn som er god til mye forskjellig, f eks å smile når hun hilser eller låne bort hoppetauet sitt til et annet barn. Vi kaller disse små tegnene på at barnet ditt er i utvikling for lysglimt. Dermed går vi på lysglimtjakt og stol på oss; vi er gode jegere – lysglimtjegere faktisk. Vi vil gjerne dele gleden over fangsten med barnet og deg, når det passer.

Vi ønsker å støtte ditt prosjekt. Som mor & far eller bare mor eller far ønsker du å gi barnet ditt all den støtten du kan by på. Du vil gjerne at barnet ditt skal oppleve en god barndom og legge grunnlaget for et godt liv. Derfor tar vi oss friheten å komme med noen enkle innspill til deg som en invitasjon til enda bedre samspill rundt ditt barn.

1. Fint – tenker vi – hvis du ser hvilken enorm påvirkningskraft du har i forhold til eget barn. Du er det store forbildet (så lenge det varer) for barnet ditt og alt du sier og viser blir registrert og lagret. Dermed blir det helt avgjørende hvordan du omtaler skolen og SFO. Er du f eks kritisk til noe av det vi gjør eller ikke gjør, foreslår vi at vi tar en voksen-samtale om det direkte. Vi vil veldig gjerne utvikle tilbudet vårt, og trenger dine synspunkter. Hvis barnet skal ha med seg din evt misnøye blir det unødig komplisert å finne sin plass og slå litt rot i SFO og skolen som helhet.

2. Fint - tenker vi – hvis du bidrar til barnets sosiale utvikling ved å vise at du er positiv og åpen overfor andre barn (og familier). Hvis du f eks henter barnet ditt, er det lurt å sette av to minutter ekstra til en liten samtale i garderoben eller ute på plassen der du viser din interesse for hva barna har opplevd i dag. Tar du kontakt med barnets potensielle venner og lekekamerater på en åpen og hyggelig måte, signaliserer du noe viktig til ditt eget barn; - Jeg setter pris på andre mennesker (barn) og det er trivelig med en liten ordveksling.

3. Tilsvarende – tenker vi – det er helt strålende hvis du aldri omtaler andre barn negativt, selv om det kan være fristende. I konfliktsituasjoner er det naturlig at du forsvarer ditt eget barn og bidrar til å finne gode løsninger. Men det er aldri nødvendig at du dømmer eller skyldbelegger andre barn i samme omgang. Negative holdninger til andre barn formidlet på denne måten kan gjøre det unødig komplisert for ditt barn å vise andre barn respekt.

4. Fint, ja, på grensen til flott – tenker vi – hvis du kan tenke deg å dele med oss små og litt større suksesser ditt barn opplever. Ikke som mitt barn er bedre enn andre barn – men som bittesmå innspill når vi treffes, gjerne mens barnet hører på, om noe barnet har sagt eller gjort som gjør deg stolt. Litt unorsk dette her. Men se følgende; Hvis ditt barn er omsorgsfull overfor lillesøster for tiden, kan vi bruke kunnskapen om det til å støtte barnet i andre sammenhenger. Dermed kan vi sammen sørge for at suksess på ett område får effekt på andre områder. Når barnet blir sett og får oppmerksomhet for sine små tegn på utvikling og fremgang, øker dette sjansen for at barnet opplever trivsel, trygghet og motivasjon i sin hverdag på skole og SFO.

5. Når vi deler lysglimt vi har fanget hos ditt barn, f eks ved å sende hjem en liten lapp i lomma med et par korte setninger, tenker vi at det er gledelig at du reagerer med begeistring og engasjement. Du er jo den viktigste personen i barnets liv! Ofte er det plass på baksiden av lappen. Du kan jo skrive en hyggelig hilsen tilbake og be barnet bære den gode stemningen mellom voksne i lomma. Fint det – tenker vi.

Flere artikler innen Fra barnehage til skole/SFO

NY BOK: Eldst i barnehagen og yngst i skolen

Boka handler om lek, læring og overganger. Både barnehage, skole og skolefritidsordning er omtalt både i kapitler hver for seg og felles. Hovedperspektivet i boka er likevel hvordan barn opplever helhet og sammenheng mellom de tre institusjonene.

Les mer >>

Velkommen hit, lille venn - 2

Har du lagt merke til at 1.klassingene blir mindre hvert eneste år? Jeg tenker av og til; hvor skal dette ende? Blir det teskje-kjerringer og -gubber av alle sammen? Selvsagt er dette et optisk bedrag.

Les mer >>

Forberedelser til høsten

Å møte SFO for første gang kan være noe annet enn å få opplest vedtektene og minne foreldre på at de skal holde orden på tøyet til den håpefulle. Iallefall er det mer fargerikt på Voldsdalen SFO.

Les mer >>

Varm velkomst - og dag 2

Om noen uker stiller vi raske og friske på jobb klare til å ta imot nye 1.klassinger. Det gjør de også ved Apeltun skole i Bergen, der SFO-leder Jonny Eriksen har klare oppfatninger om hva de yngste fortjener.

Les mer >>

SFO-ansatte i barnehagen?

De første dagene på skolen tilbringes gjerne i SFO. Det åpner for en sømløs og trygg overgang fra barnehage til skole. Forutsetningen at SFO-ansatte forstår hva slags erfaringer barnet har med seg i «sekken».

Les mer >>

Mottak av førsteklassinger

Når vi hører rykter om en SFO eller AKS blir vi nysgjerrige. Når ryktene attpåtil kan dokumenteres blir det interessant for flere. Rundt Kjelsås Aktivitetsskole i Oslo svirrer den positive bakpraten etter høsten. Vi ville gjerne vite hvorfor…

Les mer >>

Fra eldst til yngst - samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet veilederen "Fra eldst til yngst"

Les mer >>

Velkommen hit

I arbeidet med å samle gode eksempler i SFO-Norge, registrerer vi at det blir stadig mer tydelig hva god SFO-praksis er. Vi har ikke forsket systematisk på temaet, men er ganske sikre på at det ikke er tilfeldig at vi stadig oftere lar oss imponere.

Les mer >>

Velkommen til oss, mor og far!

August handler ikke bare om å ta imot nye 1.klassinger. Også foreldrene skal fases inn i SFO-livet!

Les mer >>