Pilotprosjektet «korps i SFO» sørget for en rekruttering til Kristiansund skolekorps som man ikke hadde sett maken til siden 90-tallet. En rekruttering som gjør korpset mer robust og bærekraftig. Denne uken sa politikerne at de var positive til å støtte prosjektet videre.

Koronaen stoppet alt rekrutteringsarbeid og muligheten til å vise seg frem for mange som drev med kultur og idrett.  I Kristiansund skolekorps satt de igjen med en liten gruppe av de eldste elevene. Totalt var de 12–13 aktive. Da dukket ideen "Korps i SFO" opp. 

Her snakker vi om ca 400.000 i året over 4 år til kulturskolen for gratis korps i SFO. Hundrevis av barn blir kjent med en hobby de fleste ellers ikke ville prøvd. Hvor 40 % av barna i piloten fortsatte i korps og kulturskole.

Arne Larsen
Primus motor Korps i SFO i Kristiansund

Hvordan organiseres "Korps i SFO"

Nedgangen i elever på kulturskolen gjorde at de hadde lærere som ikke fikk fylt timene sine. Et problem som de snudde til en mulighet. Den ledige lærerkapasiteten ble flyttet inn i skolefritidsordningen hos Innlandet skole. En liten byskole med 125 elever. Effekten ble langt større enn noen hadde forestilt seg.

En dag i uka får 40 elever musikkundervisning i SFO tiden. Alt er gratis. Kulturskolen ordner med lærere, skolen har rommene og korpset stiller med instrumenter.

Rektor Gerd Inger Endreseth forteller om en  respons over all forventning. - Ungene fikk en lapp med hjem, fikk teste litt instrumenter og så var vi i gang. Tre uker seinere spiller 30 prosent av elevene våre på et korpsinstrument!

Prosjektet videreføres

Formannskapet vedtok følgende: Prosjekt og drift av piloten Korps i SFO i Kristiansund kommune har gitt svært positive erfaringer. Vi har ambisjon om å sette av midler til dette i sammenheng med budsjettjustering i juni.

Planen er at hver skole får første semester gratis som korps i SFO, etter det går de inn i vanlig drift, som medlemmer i korps og kulturskolen. Drømmen er et aspirantkorps pr skole/SFO som da blir selvrekrutterende.  

Rammen til kulturskolen økes de neste 4 årene for å kunne gjennomføre dette!

Suksessen i Kristiansund har gjort at det nå gjøres flere piloter og prosjekt med Korps i SFO rundt om i landet. 

kilde: nrk

Se egen sak på nrk.no og video fra Korps i SFO på Innlandet skole her

Vi Nettverket! for SFO heier på Kristiansund kommune, kulturskolen og SFO som skal viderutvkle samarbeidet de neste fire årene. At tilbudet er gratis sikrer at prosjektet i SFO er inkluderende. 
I den nye stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur står det at kulturskolene skal samarbeide mere med grunnskolen.
Hva sier rammeplanen for SFO?Kultur skal ha en viktig plass i SFO. SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, slik som musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet. Gjennom kulturaktiviteter skal SFO gi støtte til at barna får skape sine egne uttrykk og får kjennskap til ulike måter å uttrykke seg på, slik at mangfoldet i barnegruppen blir representert. SFO skal bidra til at barna møter samisk kultur. 

Barneveiledaren - ein sjølvlysande unik blekksprut!

Har de nokon gong tenkt på det? Ikkje?Ikkje vi heller eigentleg, før tanken berre la seg der. Det er no vel ikkje noko som er meir sjølvsagt å samanlikne barneveiledaren med enn ein blekksprut!

Les mer >>

Gamle gode gåveboksar

Desse nostalgiske oppbevaringsboksane for julepynt er det super-Sølvi frå Hundeidvik private SFO som har utarbeida! Kjempeflotte,- ikkje sant?

Les mer >>

17. mai sløyfer (fra arkivet)

Håvik SFO i Karmøy kommune er nå klar for 17.mai. De har laget sine helt unike 17.mai sløyfer.

Les mer >>

Kunstutstilling ved Cicignon SFO

Hva kan vi gjøre som er gøy i disse smittevernstider? Kan vi invitere foreldre, besteforeldre, søsken på noen måte slik at de kan komme på besøk og se hva SFO barna våre faktisk får til?

Les mer >>

Vennskapsgrupper, Pop-up rom og «Spillmester Wenche»

Tidligere denne måneden hadde jeg gleden av å besøke Elvetangen SFO i Nittedal kommune. Det var lett å se at SFO-leder Marianne Størseth Lien og de flotte ansatte på SFO ikke bare omfavner, men også implementerer rammeplanen med en imponerende grad av kreativitet og engasjement.

Les mer >>

Samisk nasjonaldag ved Mortensnes SFO

I 2022 markerte Mortensnes SFS samisk nasjonaldag med lassokasting, reinkappkjøring og serverte bidos. Kanskje noe for din SFO?

Les mer >>

Vår alles mormor heilt i hundre!

I år 2020 er det duka for markering av hundreårsjubileet for hjartegode Anne- Cath.Vestly sin fødsel. Heile dette året vert nok prega av ekstra heider og ære av den høgt elska forfattardronninga som har krype seg inn i hjarterøtene til opptil fleire generasjonar.

Les mer >>

Kreativt kaos

Hva kan man gjøre for å legge til rette for kreativitet på best mulig måte? Har du prøvd å lage et lite kaos for å skape kreativitet?

Les mer >>

Dramaleker

Dramaleker kan brukes som forberedelser til drama/teater-timen, som trygghetsøvelser, som moro og mye annet rart.

Les mer >>