Denne uken møtte jeg Carina Oustad, en av de 28 studentene som har fått plass på den nye bachelorgraden i skolefritidspedagogikk ved Universitetet i Stavanger (UIS). Hun gledet seg til å starte på studiet.

Ved hennes egen skole, Svarttjern i Oslo, deler de hennes glede og er stolte av at hun er blant de aller første som skal utdannes som skolefritidspedagog i Norge. Jeg tok en samtale med Carina om det kommende studiet og hennes rolle som AKS-leder.

"Jeg føler meg privilegert som får denne muligheten, og det er fantastisk å ha en arbeidsplass som gir meg full støtte og tilrettelegger for at jeg kan gjennomføre studiet," sier Carina. Hun forteller om en støttende leder som oppmuntrer henne til å ta denne muligheten og som mener at det vil gi et løft for hele skolen.

Carina har allerede tatt studiet i aktivitetspedagogikk i Oslo, der UIS læringsmiljøsenter hadde ansvar for innholdet. Det gav henne smaken på mer kompetanse innen fagområdet og bidro til at hun var blant de 200 som søkte den nye bachelorgraden i skolefritidspedagogikk.

"Jeg ser frem til å utvide min kunnskap og kompetanse, lære mer og skaffe meg nye erfaringer, samt utvide mitt faglige nettverk. Å delta i et studium der andre deler den samme lidenskapen for AKS/SFO som meg, gir meg stor motivasjon," deler hun entusiastisk.

Som AKS-leder er Carina en integrert del av skolens ledelse, og dette sikrer en sammenheng mellom undervisningsdelen og AKS. Hun legger stor vekt på å sette av tid til kvalitetsutvikling for AKS-ansatte. Ukentlig avsetter hun en time til utviklingsmøter med AKS-ansatte. Det er også ukentlige møter mellom lærere og assistenter. Dette gjøres for å oppnå gjensidig informasjonsdeling og forberede kommende uke. Lærerne blir også kjent med rammeplanens innhold gjennom disse faste møtepunktene. 

"Jeg trives med å være tett på barna, å tilbringe tid på basen. Å lede blir enklere når jeg også kan observere og forstå hvordan hverdagen fungerer. Jeg prøver å sette av mye tid til dette," forklarer hun.

Overgang BHG-SFO

fakta om svarttjern Skole SFO
 

30 ansatte og ca 200 barn i AKS + en byomfattende gruppe.

Organisert på tre baser

Ved Svarttjern AKS har overgangen for 60 nye 5- og 6-åringer vært forberedt allerede fra våren. Alle lærere og assistenter som skal jobbe med førsteklassingene i høst, besøkte barnehagene i vår. Slik ble de kjent med barna og kunne forberede dem på møtet med de voksne i august. Carina forklarer at hospitering og besøksdager i 5-6 barnehager er en viktig del av overgangen. I tillegg besøker AKS-leder og sosiallærer også barnehagene. "Dette er en viktig innsats som hjelper oss å kjenne barna som kommer, slik at vi kan tilrettelegge for en så god og trygg start som mulig," forklarer Carina.

Fra 7. august gjennomførte de et eget "Bli skoleklar" kurs på AKS.Kurset er utviklet av PPT i Osloskolen og gjennomføres i samarbeid med undervisningsdelen. Her blir de kjent med rutiner, skolens lokaler, uteområder og de ansatte benytter tiden til å skape grobunn for gode relasjoner.

Les mer om åpning av det nye studiet i skolefritidspedagogikk her
Støtte og tilrettelegging

Vi har gjennom rammeplanen fått en forskrift som er ambisiøs, krever ledelse og tid til utvikling. Ansvaret for at det legges til rette har skoleeier som er kommunene og rektor som er øverste leder ved skolene. Det gleder oss i Nettverket! for SFO at Carina opplever støtte fra egen ledelse. 

Årets barneveileder 2023 - Nominer din kandidat!

Har du en kollega som er leken, oppmerksom, nysgjerrig og en ekte lysglimtjeger? Send oss en mail og fortell oss mer! Premien er nemlig en tur til Tromsø i november, reise og opphold dekket og deltakelse på konferansen KVALITET I SFO 2023.

Les mer >>

PR-agenten – det er deg!

Det er bortimot tilfeldig hvilke barn som utsettes for utelukkelse og skvis – og dermed er sårbare for mobbing. Samtidig er barn med litt spesielle talenter og interesser også utsatt. Dette er barn som ikke nødvendigvis følger flokken men tar egne beslutninger og foretar egne valg på tvers av det som skjer i barnegruppen. Uansett, disse sårbare barna trenger din bistand – her & nå – uten nøling!

Les mer >>

Kompetanseheving ved Jåtten SFO

Høsten 2018 ble den nasjonale evalueringen av SFO fremlagt: Lek, læring og ikke pedagogikk for alle. Det var 3 ting som skilte seg tydelig ut i evalueringen: 1) pris 2) innhold og organisering (kvalitet) 3) kompetanse. I denne sammenhengen er det punkt 3, kompetanse i SFO, vi skal se nærmere på.

Les mer >>

Kunnskapsfrukten & fremtidens SFO

Se for deg et bugnende epletre med saftige, rødgrønne epler. På hver gren henger det et helt utrolig antall frukt i høstprakt, og du tenker kanskje; - Hvordan er det mulig? Det ligger en helt enorm energi i å skape så mye praktfullt fruktkjøtt.

Les mer >>

Digitale ledersamlinger høsten 2020

Som medlem i Nettverket! for SFO vil DU som leder høsten 2020 få tilgang til en faglig månedlig digital workshop.

Les mer >>

Hva med SFO?

Norge er i unntakstilstand. Regjeringen jobber med å utarbeide retningslinjer i en situasjon som endrer seg fra time til time. SFO og AKS gjør seg klar.

Les mer >>

Faglig stolthet til alle ansatte

Vi er mange tusen ansatte i SFO. En liten yrkesgruppe i en institusjon med kort historie. Det er avgjørende at vi alle arbeider med å utvikle forståelse for hva yrket egentlig innebærer

Les mer >>

Organisering i team og aldersblanding ved Vikåsen SFO

Ansatte uttrykte at det var “mye å tenke på”. Da startet arbeidet med å se på muligheten for å organisere de ansatte på SFO i team. Ideen kom etter gode erfaringer med et tiltaksteam. Avdelingsleder med ansvar for SFO Wenche Husby ønsket at ny organisering skulle føre til bedre bruk av ressursene og gi barna enda bedre SFO.

Les mer >>

Rom for lek og læring - se filmen her

Filmen "Rom for lek og læring" og gir deg konkret opplegg for en planleggingsdag eller tilsvarende.

Les mer >>