Bjørn Helge Nerdal fra Eiganes SFO i Stavanger ble torsdag kåret til Årets barneveileder på konferansen Kvalitet i SFO som arrangeres i Tromsø.

Blant 89 nominerte til tittelen Årets barneveileder 2023 var det en rørt Bjørn Helge som ble kåret og mottok hyllest foran vel 200 fysisk tilstede i Tromsø og 400 som fulgte digitalt. 

Det var SFO-leder Inger Marie Torstrup ved Eiganes skole som hadde nominert Bjørn Helge og her er litt fra hennes nominasjon: 

- Fra dag en i 2016 har Bjørn Helge vært engasjert. Han ser enkeltelevene, leder grupper i aktiviteter, han tar seg tid i møte med foreldre og han leker. Han er flink på å inkludere elever i lek, brenner for musikk og har både hatt ukulelekurs, rytmemusikk og digital lyd med elevene i SFO.

Overfor kollegene er han observant og stiller opp. Kommer med oppmuntrende ord, tips og ideer til aktiviteter osv. Bjørn Helge er en typisk lagspiller. Samtidig er han flink å stille spørsmål med eksisterende praksis, han bidrar i møtene våre, og nå som han studerer fritidspedagogikk har han uttalt at han ønsker å bidra også faglig inn i personalet.

Bjørn Helge er en av studentene på den nye utdannelsen Skolefritidspedagogikk – bachelor på UIS. I samtaler med Svanaug Lunde ved UIS fikk Terje også høre at Bjørn Helge bidro med inkluderende praksis også som student. 

Det er en verdig vinner som blir den syvende i rekken siden 2017 som blir kåret som Årets barneveileder. På skolen hjemme på Eiganes fulgte elever og kollegaer kåringen live og det ble stor jubel når Bjørn Helge sitt navn ble utropt som vinner. 

Mer bilder og film kommer.

I skyggen av skolen

I Sverige er Fritidshemmet lagt inn under rektors ansvarsområde. Dermed er den svenske versjonen av SFO blitt en del av skolens totale virksomhet. Vi har klippet litt i svenske medier. Kjenner du igjen problemstillingene?

Les mer >>

Barnesamtale

Det vil være nyttig med systematiske planlagte samtaler med barna for å snakke litt om hvordan de egentlig opplever hverdagen i SFO. Vi viser her et forslag til innhold i slike samtaler fra Krossen SFO.

Les mer >>

Fritidshem och SFO – hur är det?

I Sverige har fritids en nesten 50-årig tradisjon. Og det er en selvfølge at den generelle delen av læreplanen for grunnskolen også gjelder for svenskenes svar på SFO.

Les mer >>

Observasjon - Sosiale ferdigheter

Denne observasjonsmetoden skal gi en indikator på barns sosiale ferdigheter.

Les mer >>

SFO i Sverige – og Norge…

Vi har kikket litt på läget i det svenske fritidshemmet – svenskenes SFO. Det vi fant klinger litt kjent, eller hur..?

Les mer >>

Observasjonsmetoder

Du får her skjema for to ulike observasjonsmetoder: Kontaktbarometer og Barnebarometer.

Les mer >>

Norsk barneoppdragelse i 1990-årene - De fleste vil ha lydige, veloppdragne og ansvarsfulle barn

Hva slags ferdigheter er det nordmenn ønsker å fremme hos barn? Hvilke ideal for barneoppdragelsen har dagens nordmenn?

Les mer >>

ÅRETS BARNEVEILEDER 2023

Bjørn Helge Nerdal fra Eiganes SFO i Stavanger ble torsdag kåret til Årets barneveileder på konferansen Kvalitet i SFO som arrangeres i Tromsø.

Les mer >>

Å intervjue barn

Hvordan snakker vi med barn på en anerkjennende måte? Brit Eide gir oss en innføring i temaet.

Les mer >>