Norge er i unntakstilstand. Regjeringen jobber med å utarbeide retningslinjer i en situasjon som endrer seg fra time til time. SFO og AKS gjør seg klar.

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig fra 12. mars klokken 18 til 26. mars. Perioden kan bli forlenget. Skole og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner. 

Vi tok kontakt med ledere i ulike kommuner for å høre hvordan SFO og AKS ble organisert fredag. Takk til dere som tok dere tid til å gi oss en status. I påvente av klare retningslinjer kan det være fint å se hvordan andre gjorde dette fredag. 

Stavanger (Jåtten skole)

Avdelingsleder Mona Gjøse Skaaren i Stavanger forteller at alle møtte på jobb fredag. De jobbet med å få en oversikt over barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Så har de satt opp en turnus for perioden for å ha et omsorgstilbud for perioden frem til 26.mars. I tillegg til arbeid med turnus og noe praktisk, har alle hjemmekontor som en del av helsedugnaden. Lese fag mm

Ingen permiterte, vanlig lønn og utvida dager til syk barnepasser. For  leder er det vanlig jobb, enten hjemme eller på kontoret. I ledergruppen har vi 2 dager hver til å holde fortet. Vi får stor tillit og autonomi sier Mona.  

Trondheim (Byåsen skole)

Avdelingsleder Kristin Nilsen forteller: - Vi fikk beskjed fra skolesjefen i kommunen torsdag at alle ansatte i skole, SFO og barnehage møter som ordinært på jobb fredag, selv om Trondheim kommune har besluttet å stenge for ordinær virksomhet torsdag 12.mars kl 18.00 til 26.mars.

Ingen barn som møtte på skole, SFO og barnehage fredag ble avvist, men vi vil etterhvert gå i dialog om et omsorgstilbud til barn med foresatte som har jobb i samfunnskritisk funksjon( privat eller offentlig). I tillegg skal barn med store og vedvarende behov ha sitt ordinære tilbud. Barn som er i skole, SFO eller barnehage og barn som er hjemme skal ha et likeverdig tilbud.

Fredag møtte 4 av 660 barn på Byåsen skole, men det vil øke til ca 10-15 barn i neste uke.

Miljøarbeidere i skole og SFO gav fredag de 4 barna et forsvarlig omsorgstilbud i skoletid. Det vil også bli oppgaven til miljøarbeidere i skole og SFO neste uke. Vi kjører vanlig åpningstid på SFO.

Lærere på skolen lager nå planer for de barna som er på skolen eller skal ha hjemmeundervisning for uke 12,13 og 14.

Som leder har jeg ansvar for å gi ansatte relevante arbeidsoppgaver. Bruk av hjemmekontor avklares av lederne i samtale med ansatt. I tillegg er lederteamet på skolen en beredskapsgruppe som skal gjøre en risikoanalyse og ha en oppdatert beredskapsplan for å kunne møte en eventuell eskalering av situasjonen.

Vi har også kartlagt alle ansatte i forhold til helse( immunforsvar, lungesykdom osv) for hvem som kan være i risikosonen.

Vi var mange ansatte på jobb fredag. De fleste satt med planarbeid godt spredt i skolebygget. Hvorvidt det blir slik neste uke, tar vi stilling til fortløpende.

Oslo (Godlia Aktivitetsskole)

Henrik Wettre Holthe som leder AKS ved Godlia forteller at fredagen gikk fint. - Det er ikke kommet noen informasjon vedrørende AKS-ansatte eller skoleassistenter. På Godlia var skoleassistentene på skolen fredag for å ivareta de elevene som har foresatte i samfunnkritiske yrker.

For ansatte i AKS har vi tenkt å bruke tiden til planlegging og faglig oppdatering. Jeg og baselederne planlegger en daglig oppgave som sendes ut på mail.

Kristiansund (Frei SFO)

Kristin Kvinge Nordh er SFO koordinator og forteller at ikke noe er avklart ennå, men de er forberedt på at de kan bli omdisponert etterhvert. De må ivareta barn som melder behov der foreldrene er i samfunnskritiske jobber, som beredskap, helse osv. Hun regner med at de får vite mer før neste uke. 

Nesodden (Jaer SFO)

Bente Krohn er daglig leder i SFO og forteller at de foreløpig bare har fått beskjed om å møte på jobb som vanlig. Fredag hadde de ett barn som ble på SFO hele dagen fordi forelder jobbet i helsesektoren. Hun er usikker på om det er barn som vil ha behov den neste uken. I så fall må de gjøre om på vaktene og ha oppe hele dagen. Hun har foreløpig ikke hørt noe spesielt om lederrollen mens skolen er stengt.  

Flere av de vi snakket med ønsket klare retningslinjer. Det kommer nok den neste uken. Nettverket! for SFO vil oppdatere våre medlemmer når de kommer på www.sfonett.no. 

Mine artikler - se video

Nå kan du lagre artikler som du lett ønsker å hente fram igjen. Se vår korte instruksjonsvideo som viser hvordan du legger til underbrukere, endrer egen profil, legger artikler i egne lister og logger inn på sfobutikken.

Les mer >>

Superhelter under opplæring

Ifølge Udir var det i 2019 over 45000 lærlinger i Norge, og ca. 4250 av disse er lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det er et stort behov i samfunnet vårt for dyktige yrkesutøvere som kan bidra til barn og unges allsidige utvikling. Som kan legge til rette for en trygg oppvekst med omsorg, lek og læring gjennom aktiviteter som fremmer trivsel, glede og mestring.

Les mer >>

1317 SKØVVEN - se filmen her

I Borge SFO har de bygget utebase og har ganske ambisiøse mål for barns oppvekst. Se filmen om livet i 1317 SKØVVEN her

Les mer >>

Bli med på digital fagdag 20.mai

SFO er viktig for alle barn, og kan være særlig viktig for sårbare barn. Tema for denne dagskonferansen er hvordan vi kan inkludere alle barn i SFO. Fagdagen anbefales for alle som jobber i SFO/AKS samt ledere i skole og kommuner med ansvar for barn med behov for ekstra tilrettelegging.

Les mer >>

Samarbeid mellom rektor og SFO-leder

Tillit i et arbeidsforhold er at noen tror på deg, og våger å delegere deg myndighet. Dette er elementer som gir frihet, ansvar og trygghet og dermed mulighet til kreativitet og utvikling. Ved Furulunden skole i Mandal jobber en rektor som ser betydningen av å delegere myndighet til sine ansatte.

Les mer >>

PR-agenten – det er deg!

Det er bortimot tilfeldig hvilke barn som utsettes for utelukkelse og skvis – og dermed er sårbare for mobbing. Samtidig er barn med litt spesielle talenter og interesser også utsatt. Dette er barn som ikke nødvendigvis følger flokken men tar egne beslutninger og foretar egne valg på tvers av det som skjer i barnegruppen. Uansett, disse sårbare barna trenger din bistand – her & nå – uten nøling!

Les mer >>

ÅRETS BARNEVEILEDER 2020 CHRIS

Årets barneveileder ble i dag kåret foran 650 deltakere på tidenes første digitale konferanse. Vi gratulerer Chris Magne Johansen ved Herøy SFO.

Les mer >>

Digitale ledersamlinger høsten 2020

Som medlem i Nettverket! for SFO vil DU som leder høsten 2020 få tilgang til en faglig månedlig digital workshop.

Les mer >>

Det heter personalkostnader!

Hvor mange ganger har vi ikke hørt fra SFO-Norge at det ikke er avsatt midler til opplæring og utvikling av personalet.

Les mer >>