Norge er i unntakstilstand. Regjeringen jobber med å utarbeide retningslinjer i en situasjon som endrer seg fra time til time. SFO og AKS gjør seg klar.

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig fra 12. mars klokken 18 til 26. mars. Perioden kan bli forlenget. Skole og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner. 

Vi tok kontakt med ledere i ulike kommuner for å høre hvordan SFO og AKS ble organisert fredag. Takk til dere som tok dere tid til å gi oss en status. I påvente av klare retningslinjer kan det være fint å se hvordan andre gjorde dette fredag. 

Stavanger (Jåtten skole)

Avdelingsleder Mona Gjøse Skaaren i Stavanger forteller at alle møtte på jobb fredag. De jobbet med å få en oversikt over barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Så har de satt opp en turnus for perioden for å ha et omsorgstilbud for perioden frem til 26.mars. I tillegg til arbeid med turnus og noe praktisk, har alle hjemmekontor som en del av helsedugnaden. Lese fag mm

Ingen permiterte, vanlig lønn og utvida dager til syk barnepasser. For  leder er det vanlig jobb, enten hjemme eller på kontoret. I ledergruppen har vi 2 dager hver til å holde fortet. Vi får stor tillit og autonomi sier Mona.  

Trondheim (Byåsen skole)

Avdelingsleder Kristin Nilsen forteller: - Vi fikk beskjed fra skolesjefen i kommunen torsdag at alle ansatte i skole, SFO og barnehage møter som ordinært på jobb fredag, selv om Trondheim kommune har besluttet å stenge for ordinær virksomhet torsdag 12.mars kl 18.00 til 26.mars.

Ingen barn som møtte på skole, SFO og barnehage fredag ble avvist, men vi vil etterhvert gå i dialog om et omsorgstilbud til barn med foresatte som har jobb i samfunnskritisk funksjon( privat eller offentlig). I tillegg skal barn med store og vedvarende behov ha sitt ordinære tilbud. Barn som er i skole, SFO eller barnehage og barn som er hjemme skal ha et likeverdig tilbud.

Fredag møtte 4 av 660 barn på Byåsen skole, men det vil øke til ca 10-15 barn i neste uke.

Miljøarbeidere i skole og SFO gav fredag de 4 barna et forsvarlig omsorgstilbud i skoletid. Det vil også bli oppgaven til miljøarbeidere i skole og SFO neste uke. Vi kjører vanlig åpningstid på SFO.

Lærere på skolen lager nå planer for de barna som er på skolen eller skal ha hjemmeundervisning for uke 12,13 og 14.

Som leder har jeg ansvar for å gi ansatte relevante arbeidsoppgaver. Bruk av hjemmekontor avklares av lederne i samtale med ansatt. I tillegg er lederteamet på skolen en beredskapsgruppe som skal gjøre en risikoanalyse og ha en oppdatert beredskapsplan for å kunne møte en eventuell eskalering av situasjonen.

Vi har også kartlagt alle ansatte i forhold til helse( immunforsvar, lungesykdom osv) for hvem som kan være i risikosonen.

Vi var mange ansatte på jobb fredag. De fleste satt med planarbeid godt spredt i skolebygget. Hvorvidt det blir slik neste uke, tar vi stilling til fortløpende.

Oslo (Godlia Aktivitetsskole)

Henrik Wettre Holthe som leder AKS ved Godlia forteller at fredagen gikk fint. - Det er ikke kommet noen informasjon vedrørende AKS-ansatte eller skoleassistenter. På Godlia var skoleassistentene på skolen fredag for å ivareta de elevene som har foresatte i samfunnkritiske yrker.

For ansatte i AKS har vi tenkt å bruke tiden til planlegging og faglig oppdatering. Jeg og baselederne planlegger en daglig oppgave som sendes ut på mail.

Kristiansund (Frei SFO)

Kristin Kvinge Nordh er SFO koordinator og forteller at ikke noe er avklart ennå, men de er forberedt på at de kan bli omdisponert etterhvert. De må ivareta barn som melder behov der foreldrene er i samfunnskritiske jobber, som beredskap, helse osv. Hun regner med at de får vite mer før neste uke. 

Nesodden (Jaer SFO)

Bente Krohn er daglig leder i SFO og forteller at de foreløpig bare har fått beskjed om å møte på jobb som vanlig. Fredag hadde de ett barn som ble på SFO hele dagen fordi forelder jobbet i helsesektoren. Hun er usikker på om det er barn som vil ha behov den neste uken. I så fall må de gjøre om på vaktene og ha oppe hele dagen. Hun har foreløpig ikke hørt noe spesielt om lederrollen mens skolen er stengt.  

Flere av de vi snakket med ønsket klare retningslinjer. Det kommer nok den neste uken. Nettverket! for SFO vil oppdatere våre medlemmer når de kommer på www.sfonett.no. 

Suksessfaktor i personalgruppa: Ansvar til alle og utfyllende egenskaper

Undersøkelser i arbeidslivet viser at de fleste ansatte mest av alt ønsker seg mer ansvar i jobben sin.

Les mer >>

Hvorfor hvorfor?

Hvor ofte spør du egentlig deg selv eller dine medarbeidere om hvorfor man gjør sånn eller slik? Vi snakker mye om hva som ikke går så bra og vi snakker noen ganger om hva som går bra. Men snakker vi om hvorfor det går bra?

Les mer >>

Da lærerne kom til SFO

Plutselig skulle 5.-7 trinns lærere være sammen med 1. klassinger på SFO. Det ble virkelig magi.

Les mer >>

SFO-dag i Klepp

I Klepp kommune på Jæren er det tak i SFOfolket. Der planlegger de en SFOdag til høsten.

Les mer >>

Fem trinn som hjelper deg til å uttrykke deg konstruktivt

Her finner du mange utrolig gode tips for å uttrykke deg mer konstruktivt. Uheldige formuleringer kan ofte skape en unødvendig konflikt.

Les mer >>

Nytt kompetansetilbud for ledere i SFO

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr ValuEd et samlingsbasert kompetansetilbud for ledere i SFO. Les mer om dette og hvordan du kan søke

Les mer >>

Kompetanse i SFO

Er du egentlig klar over hvilken kompetanse din SFO sitter inne med? Er din SFO dyktige på å benytte all kompetansen best mulig?

Les mer >>

Faglig stolthet til alle ansatte

Vi er mange tusen ansatte i SFO. En liten yrkesgruppe i en institusjon med kort historie. Det er avgjørende at vi alle arbeider med å utvikle forståelse for hva yrket egentlig innebærer

Les mer >>

Alle med

SFO har passert 20-års alder mange steder. Erfaringene bygger seg opp, kunnskapen er foredlet gjennom innsats over lang tid. SFO er blitt et eget fagområde, fritid på skolen er en krevende men mulig kunst. Nå må alle med!

Les mer >>