Til våren tilbys videreutdanningen Mat og bevegelsesglede i SFO. Oppstart av utdanningen er torsdag 18.01.24. Søknadsfrist til studiet er 01.12.23. Les mer om studiet her og hvordan du kan søke her.

Studietilbudet tar sikte på å imøtekomme SFO-ansattes ønsker og behov for en relevant, givende og ikke minst gjennomførbar videreutdanning. Studietilbudet er heldigitalt, nasjonalt tilgjengelig og består av korte, ukentlige undervisningsøkter. Det gis ukentlige, små arbeidsoppdrag gjennomført ved egen SFO. Studentene kan velge mellom skriftlig eller muntlig besvarelse av et obligatorisk arbeidskrav og eksamen.

Gjennomgående bygger studiet på et relevant faglig innhold i samspill med deling av studentenes erfaringer og refleksjoner fra egen SFO. Studentene får tilgang til ulike verktøy og ressurser, og de mottar veiledning i arbeidet med å knytte teori til praksis på den måten som er mest gunstig for dem og deres SFO.

Til våren tilbys videreutdanningen Mat og bevegelsesglede i SFO. Oppstart av utdanningen er torsdag 18.01.24. Søknadsfrist til studiet er 01.12.23. 

Om studiet MAt og bevegelsesglede

Mat og bevegelsesglede i SFO er en heldigital videreutdanning som gir kompetanse innenfor mat og måltidsglede, samt fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO. Utdanningen tar utgangspunkt i nasjonal rammeplan for SFO, og du vil lære å knytte mat og bevegelse til tematikker som; voksenrollen, medvirkning, mangfold, inkludering, skaperglede, utforskertrang og bærekraft.

Hva lærer du?

Sentralt i utdanningen står SFO sitt verdigrunnlag, og nasjonale råd om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Du vil få et innblikk i hvordan måltider og fysisk aktivitet kan bidra til helsefremming, matglede, bevegelsesglede og utvikling av sosiale relasjoner. I et samspill mellom faglig kompetanse og deling av egne erfaringer og refleksjoner, vil du lære hvordan det kan tilrettelegges for en kunnskapsbasert og inspirerende mat og bevegelsespraksis i SFO.

Målgruppe

Utdanningen passer for deg som jobber i SFO og ønsker å heve kompetansen knyttet til tilrettelegging for mat og måltidsglede, og fysisk aktivitet og bevegelsesglede. Det er et krav at du jobber i SFO, da praktisk utprøving på egen SFO er en sentral del av utdanningen.

For å dekke alle fagområdene som er beskrevet i nasjonal rammeplan for SFO, videreutvikler HVL tilbudet ytterligere. F.o.m. høsten 2024 vil HVL tilby fire nye videreutdanninger som er bygget opp etter samme modell og hver modul vil dekke ulike fagområder fra rammeplanen. To av dem blir tilbudt på høsten og to av dem til våren igjen.

De som skal gå høsten 2024 er: 

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO (7,5 stp) og Lek i SFO 87,5 stp).

Våren 2025 kommer: 

Kunst og kulturaktiviteter i SFO (7,5 stp) og Mat og måltidsglede i SFO (7,5).

For å sikre et fleksibelt studietilbud vil modulene i studiemodellen ha egne uavhengige opptak. Det vil si at studentene står fritt til å selv velge om de kun ønsker å gjennomføre én modul, to samtidig, eller flere over lengre tid.

Det faglige innholdet i modulene tar utgangspunkt i nasjonal rammeplan for SFO, med formål å øke SFO-ansattes kompetanse knyttet til arbeid med implementering av rammeplanen i deres daglige praksis.

SFO-leder ved Foldnes skole Ann Elin Street om erfaringer med studiet

- Jeg er både stolt og veldig glad for at det nå satses på kompetanseløft og videreutdanning for SFO ansatte og vi har fått egen bachelor utdanning. Fint med økt fokus på kvalitet i SFO, som også bidrar til å øke statusen for SFO.

Jeg er som SFO-leder opptatt av at barneveiledere som deltar på kurs eller videreutdanning opplever at det de lærer er praksisnært og nyttig i det daglige arbeidet de skal utføre på SFO.

Det som er veldig positivt med studiet til høyskolen i Vestlandet er at det mellom samlingene er lagt opp til praksisnære arbeidsoppgaver som er gjennomførbare i løpet av den ordinære arbeidsdagen. Dette er med på å gi et løft til hele personalgruppen. Alle oppgavene er i tråd med innholdet i rammeplanen. Tid er ofte en utfordring i SFO og gjennom studiet lærer man hvordan man kan anvende didaktiske planer i forkant av aktiviteter. Med god planer er ofte 90 prosent av jobben gjort.

I tillegg til individuelt arbeid i studiet, er det refleksjonsoppgaver og erfaringsdeling i grupper på tvers av landet med ansatte fra SFO. Det var utrolig givende og lærerikt.

Spennende å lære av hverandre.

Studiet er gjennomførbart da det hovedsakelig er samlinger en dag i uken. 1.5 time hver uke og det er digitalt. Til tross for at vi har ulike rammer i hver kommune så kan alle bruke verktøyene man får gjennom studiet

Studiet har ført til kvalitetsutvikling ved vår SFO ved at vi har turt å våge å tenke nytt, prøve ut, teste ut i praksis, spille på lag med barna. Vi ser at det har ført til måltidsglede og ikke minst økt fysisk aktivitet.

Vi reflekterer mer over hvorfor vi gjennomfører og ikke bare utfører. Jeg vil virkelig anbefale studiet. Og som SFO leder er det med stolthet og glede jeg ser at barneveilederne opplever mestring og glede ved å bruke det de har lært.

 

Hvordan skape engasjerende møter?

Det er ikke så lett å lage en møtekultur som ivaretar alle behov, men i denne artikkelen får du noen nyttige tips på veien

Les mer >>

Om kreativitet

Barn er kreative, sier vi. De skaper, omskaper og utvikler begreper og ting rundt seg hver eneste dag. Voksne har ikke det samme behovet. Hvorfor?

Les mer >>

Annerledes SFO - samme pris?

Ansatte i SFO og AKS har på kort tid organisert sine vennskapsarenaer slik at de oppfyller anbefalt smittevernveileder. Konsekvensen er at de fleste har kuttet ut morgenåpning og tilbyr kortere åpningstid på ettermiddagen. Foreldre blir bedt om å betale full pris, det har fått konsekvenser.

Les mer >>

Ulike roller i HMS-arbeidet

SFO-leder bør være involvert i skolens HMS-arbeid. Her finner man nyttig informasjon om ulike sider ved dette arbeidet.

Les mer >>

Del 1 Turnover i SFO

Stor turnover i SFO er et kjent utfordringsbilde. Turnover har en sammenheng med små stillinger som har gjort at det for folk flest ikke har vært mulig å leve av en slik jobb. For oss medførte dette at vi ikke greide å holde på gode folk og ikke greide å bygge kompetanse i avdelingen

Les mer >>

Det heter personalkostnader!

Hvor mange ganger har vi ikke hørt fra SFO-Norge at det ikke er avsatt midler til opplæring og utvikling av personalet.

Les mer >>

2020 et nytt varmere år?

Dette høres kanskje ut som et nytt bidrag til klimadebatten, og muligens er det nettopp det?! Men et annet type klima enn det du først tenker på, nemlig klimaet mellom oss mennesker. Hvordan ting endrer seg i relasjoner, hvordan vi møter andre og ikke minst hvordan vi egentlig møter oss selv.

Les mer >>

SFO-dag i Klepp

I Klepp kommune på Jæren er det tak i SFOfolket. Der planlegger de en SFOdag til høsten.

Les mer >>

Kunnskapsfrukten & fremtidens SFO

Se for deg et bugnende epletre med saftige, rødgrønne epler. På hver gren henger det et helt utrolig antall frukt i høstprakt, og du tenker kanskje; - Hvordan er det mulig? Det ligger en helt enorm energi i å skape så mye praktfullt fruktkjøtt.

Les mer >>