Under årets jubileumskonferanse ble Terje overrasket da han skulle avslutte dag en av konferansen. Se videohilsen fra blant annet kunnskapsminister Tonje Brenna. VI er et nettverk, så disse gratulasjoner er til oss alle.

I 1996 etablerte Ivar Haug Nettverket! for SFO. Året etter arrangerte vi tidenes første konferanse for SFO som fikk navnet Kvalitet i SFO. Under årets konferanse som ble arrangert i Bergen ble vi tatt på senga og overrasket med gratulasjoner og hilsninger. Tusen takk, det varmet og gir energi til å fortsette å jobbe for kvalitet i SFO sammen med dere nesten 1200 som er med på laget. 

Nettverket! for SFO har tatt noen tydelige valg de 26 årene vi har eksistert

I 2002 kom Kjersti Thoresen, daværende SFO-leder ved Bestum skole, med forslaget til ny yrkestittel som erstatning for «assistent». Hennes barneveileder fokuserer på innhold og ansvar i jobben og er rene personal-tiltaket med mye motivasjon og mer anerkjennelse der den er innført. Siste søk på Google viste 35 400 treff, så et visst gjennomslag har vi fått.

I 2010 hadde vi samlet nok kunnskap om metodikk som virker i SFO-basene til å lansere begreper og verktøy under paraplyen LØFT for barn i SFO. Det ledet til boken LØFT for barn i SFO og 25 000 SFO- og AKS-ansatte på kurs eller som deltakere i prosessen LØFT er tøft i SFO de neste årene. Og søket LØFT for barn i SFO gir 230 000 treff, så et visst gjennomslag har vi fått.

I 2014 bestemte lederne i Nettverket! for SFO - Terje Wiik og Ivar Haug - å satse målrettet på å vise fram SFO/AKS som verdens beste vennskaps-arena i arbeidet med å forebygge mobbing. Innsamling av eksempler på god praksis ledet til boken SFO forebygger mobbing høsten 2016.

I 2018 fartet Terje Wiik land og strand og fjell og fjord rundt i landet vårt for å samle ssikre suksesser og gjøre dem synlige for samfunnet og selvsagt alle deltakere i Nettverket! for SFO. Innspillene fra besøk hos 246 SFO/AKS i 92 kommuner ble gitt arbeidsgruppen som jobbet med ny nasjonal rammeplan UDIR.  

Høsten 2021 fikk vi vår første nasjonale rammeplan for SFO. Terje Wiik fikk med seg Frantz Gregersen og Fagbokforlaget som resulterte i boka Rammeplan for SFO – hvordan kan vi jobbe sammen med planen?  Boka analyserer rammeplanen og byr på en rekke eksempler fra virkelighetens norske SFOer, refleksjonsspørsmål og prosesser i ledergruppa og kollegiet. Boka er en veileder uten å være en oppskrift.

I 2022 jakter Nettverket! for SFO stadig etter suksesser som vi deler med dere på www.sfonett.no. Vi kan avlese trafikktallene på sfonett.no og ser at ansatte i SFO/AKS er opptatt av sitt eget fagfelt og gjerne tar en titt inn i verdens største samling av inspirasjon og ideer for SFO-folket.

Håndbok i SFO-arbeid

Planlegger’n for SFO er genial, se egen omtale. Den ligger alltid med inneværende uke åpen, og alle kan notere viktige (og litt uviktige) SFO-ting i den. Men vi har også en annen nyttig bok fra samme forlag; Håndbok i SFO-arbeid.

Les mer >>

Mine artikler - se video

Nå kan du lagre artikler som du lett ønsker å hente fram igjen. Se vår korte instruksjonsvideo som viser hvordan du legger til underbrukere, endrer egen profil, legger artikler i egne lister og logger inn på sfobutikken.

Les mer >>

Miljøterapeut i SFO

Utviklingsarbeide i SFO kan også være å tenke sammensetning av personalgruppen. På Gullhaug SFO i Bærum har de ansatt en miljøterapeut.

Les mer >>

Nettverket! for SFO - 25 år med Kvalitet i SFO

Under årets jubileumskonferanse ble Terje overrasket da han skulle avslutte dag en av konferansen. Se videohilsen fra blant annet kunnskapsminister Tonje Brenna. VI er et nettverk, så disse gratulasjoner er til oss alle.

Les mer >>

Suksessfaktor i personalgruppa: Ansvar til alle og utfyllende egenskaper

Undersøkelser i arbeidslivet viser at de fleste ansatte mest av alt ønsker seg mer ansvar i jobben sin.

Les mer >>

Hva med SFO?

Norge er i unntakstilstand. Regjeringen jobber med å utarbeide retningslinjer i en situasjon som endrer seg fra time til time. SFO og AKS gjør seg klar.

Les mer >>

Å knipe en kollega på fersken

LØFT (løsningsfokusert arbeidsmåte) er ikke bare for barn. Vi voksne i SFO er utrolig nok skrudd sammen på samme måte som de vi er barneveiledere for. Og det betyr at vi må være ekstra skjerpet fordi en lysglimtjakt hos en kollega er en krevende og viktig oppgave.

Les mer >>

Tre egenskaper verdsettes høyt!

Når man spør medarbeidere om hvilke egenskaper de setter høyest hos sin leder er det positiv innstilling som trekkes fram som viktigst.

Les mer >>

Samhandlingskompetanse

Ved Jåtten skole i Stavanger snakker SFO-leder Mona Gjøse Skaaren om hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til sambruk mellom undervisning og fritid. Hun kan også fortelle om et sykefravær på under 3 % og en lav turnover de siste fem årene.

Les mer >>