Under årets jubileumskonferanse ble Terje overrasket da han skulle avslutte dag en av konferansen. Se videohilsen fra blant annet kunnskapsminister Tonje Brenna. VI er et nettverk, så disse gratulasjoner er til oss alle.

I 1996 etablerte Ivar Haug Nettverket! for SFO. Året etter arrangerte vi tidenes første konferanse for SFO som fikk navnet Kvalitet i SFO. Under årets konferanse som ble arrangert i Bergen ble vi tatt på senga og overrasket med gratulasjoner og hilsninger. Tusen takk, det varmet og gir energi til å fortsette å jobbe for kvalitet i SFO sammen med dere nesten 1200 som er med på laget. 

Nettverket! for SFO har tatt noen tydelige valg de 26 årene vi har eksistert

I 2002 kom Kjersti Thoresen, daværende SFO-leder ved Bestum skole, med forslaget til ny yrkestittel som erstatning for «assistent». Hennes barneveileder fokuserer på innhold og ansvar i jobben og er rene personal-tiltaket med mye motivasjon og mer anerkjennelse der den er innført. Siste søk på Google viste 35 400 treff, så et visst gjennomslag har vi fått.

I 2010 hadde vi samlet nok kunnskap om metodikk som virker i SFO-basene til å lansere begreper og verktøy under paraplyen LØFT for barn i SFO. Det ledet til boken LØFT for barn i SFO og 25 000 SFO- og AKS-ansatte på kurs eller som deltakere i prosessen LØFT er tøft i SFO de neste årene. Og søket LØFT for barn i SFO gir 230 000 treff, så et visst gjennomslag har vi fått.

I 2014 bestemte lederne i Nettverket! for SFO - Terje Wiik og Ivar Haug - å satse målrettet på å vise fram SFO/AKS som verdens beste vennskaps-arena i arbeidet med å forebygge mobbing. Innsamling av eksempler på god praksis ledet til boken SFO forebygger mobbing høsten 2016.

I 2018 fartet Terje Wiik land og strand og fjell og fjord rundt i landet vårt for å samle ssikre suksesser og gjøre dem synlige for samfunnet og selvsagt alle deltakere i Nettverket! for SFO. Innspillene fra besøk hos 246 SFO/AKS i 92 kommuner ble gitt arbeidsgruppen som jobbet med ny nasjonal rammeplan UDIR.  

Høsten 2021 fikk vi vår første nasjonale rammeplan for SFO. Terje Wiik fikk med seg Frantz Gregersen og Fagbokforlaget som resulterte i boka Rammeplan for SFO – hvordan kan vi jobbe sammen med planen?  Boka analyserer rammeplanen og byr på en rekke eksempler fra virkelighetens norske SFOer, refleksjonsspørsmål og prosesser i ledergruppa og kollegiet. Boka er en veileder uten å være en oppskrift.

I 2022 jakter Nettverket! for SFO stadig etter suksesser som vi deler med dere på www.sfonett.no. Vi kan avlese trafikktallene på sfonett.no og ser at ansatte i SFO/AKS er opptatt av sitt eget fagfelt og gjerne tar en titt inn i verdens største samling av inspirasjon og ideer for SFO-folket.

Incest og seksuelle overgrep

Hvis man får mistanke om overgrep mot et barn, fører det med seg mye usikkerhet og kanskje lite kunnskap. Denne informasjonen om hva som er hva kan være nyttig.

Les mer >>

Annerledes SFO - samme pris?

Ansatte i SFO og AKS har på kort tid organisert sine vennskapsarenaer slik at de oppfyller anbefalt smittevernveileder. Konsekvensen er at de fleste har kuttet ut morgenåpning og tilbyr kortere åpningstid på ettermiddagen. Foreldre blir bedt om å betale full pris, det har fått konsekvenser.

Les mer >>

Læring i SFO – 2

En rekke kommuner har endret eller presisert mål knyttet til innhold og kvalitet i SFO. Det er helt strålende. Et tydeligere SFO-tilbud bør gi økt motivasjon både hos ansatte og barn. Men hva med det usynlige gjerdet rundt?

Les mer >>

Hvordan ta vare på seg selv under sterkt press?

Når du er presset på jobb har vi en tendens til å reagere på måter som ikke er hensiktsmessig for deg selv. Les her hvordan du best kan håndtere press og travle dager.

Les mer >>

Del 1 Turnover i SFO

Stor turnover i SFO er et kjent utfordringsbilde. Turnover har en sammenheng med små stillinger som har gjort at det for folk flest ikke har vært mulig å leve av en slik jobb. For oss medførte dette at vi ikke greide å holde på gode folk og ikke greide å bygge kompetanse i avdelingen

Les mer >>

Suksessfaktor i personalgruppa: Lagfølelse

For at vi skal lykkes som personalgruppe må vi jobbe som et lag, eller et team om du vil. Men et lag kan bestå av personer som jobber i flere ulike retninger med sine egne behov i fokus framfor gruppas.

Les mer >>

Nytt utdanningstilbud: Barneveileder i skolefritidsordningen

Fra høsten tilbyr Høgskolen i Hedmark en ny utdanning for deg som jobber eller vil jobbe i SFO. Dette er strålende!

Les mer >>

Miljøterapeut i SFO

Utviklingsarbeide i SFO kan også være å tenke sammensetning av personalgruppen. På Gullhaug SFO i Bærum har de ansatt en miljøterapeut.

Les mer >>

Kunnskapsfrukten & fremtidens SFO

Se for deg et bugnende epletre med saftige, rødgrønne epler. På hver gren henger det et helt utrolig antall frukt i høstprakt, og du tenker kanskje; - Hvordan er det mulig? Det ligger en helt enorm energi i å skape så mye praktfullt fruktkjøtt.

Les mer >>