Vi lanserer en ny funksjon for deg på sfonett.no. Nå kan du lagre artikler som du lett ønsker å hente fram igjen.

Vi fikk et tips fra Christian som jobber på Slemdal AKS og Janne på Hundeidvika SFO. De syntes det var vanskelig å finne igjen artikler blant de vel 1000 artiklene som nå er tilgjengelig på www.sfonett.no.

Du kan nå bokmerke artikler og legge disse i egne lister. Slik kan du for eksempel lagre relevante artikler til neste personalmøte.


Slik gjør du det:

 1. Du må være innlogget på www.sfonett.no 

   

 2. Når du åpner en artikkel, kan du bokmerke denne under hovedbildet.

   

 3. Når du bokmerker artikkelen må du velge et tema den skal ligge under. Du kan også opprette et nytt tema (bokmerkeliste og legge artikkelen der.
 4. Artiklene finner du igjen under «Mine artikler».

  Oppdater informasjon og brukernavn/passord

  Når du er inne på «mine artikler», kan du nederst på denne siden oppdatere epost, brukernavn og passord.

   

Les også

Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle – nasjonal evaluering av SFO

Denne nasjonale evalueringen av skolefritidsordningen (SFO) er gjennomført i perioden september 2017 til november 2018. I evalueringen gis en vurdering av ulike mål på kvalitet på SFO, som organisering, kompetanse, innhold og brukertilfredshet.

Les mer >>

Miljøterapeut i SFO

Utviklingsarbeide i SFO kan også være å tenke sammensetning av personalgruppen. På Gullhaug SFO i Bærum har de ansatt en miljøterapeut.

Les mer >>

Hvorfor hvorfor?

Hvor ofte spør du egentlig deg selv eller dine medarbeidere om hvorfor man gjør sånn eller slik? Vi snakker mye om hva som ikke går så bra og vi snakker noen ganger om hva som går bra. Men snakker vi om hvorfor det går bra?

Les mer >>

Å knipe en kollega på fersken

LØFT (løsningsfokusert arbeidsmåte) er ikke bare for barn. Vi voksne i SFO er utrolig nok skrudd sammen på samme måte som de vi er barneveiledere for. Og det betyr at vi må være ekstra skjerpet fordi en lysglimtjakt hos en kollega er en krevende og viktig oppgave.

Les mer >>

Slik tar du livet av kreativiteten

Du har kanskje prøvd å møte motstanden i svarene ”Nei, det går ikke, det har vi prøvd” eller ”har du noe dokumentasjon på hva det gir av resultater”.

Les mer >>

Relasjonssirkelen

Hvordan er den relasjonelle avstanden mellom deg som leder og dine medarbeidere. Kan også brukes for barneveiledere som ønsker å se på hvordan deres relasjon til barn på basen er.

Les mer >>

Ulike roller i HMS-arbeidet

SFO-leder bør være involvert i skolens HMS-arbeid. Her finner man nyttig informasjon om ulike sider ved dette arbeidet.

Les mer >>

Suksessfaktor i personalgruppa: Ansvar til alle og utfyllende egenskaper

Undersøkelser i arbeidslivet viser at de fleste ansatte mest av alt ønsker seg mer ansvar i jobben sin.

Les mer >>

Mine artikler

Vi lanserer en ny funksjon for deg på sfonett.no. Nå kan du lagre artikler som du lett ønsker å hente fram igjen.

Les mer >>