SFO er viktig for alle barn, og kan være særlig viktig for sårbare barn. Tema for denne dagskonferansen er hvordan vi kan inkludere alle barn i SFO. Fagdagen anbefales for alle som jobber i SFO/AKS samt ledere i skole og kommuner med ansvar for barn med behov for ekstra tilrettelegging.

Å være en SFO/AKS som inkluderer alle barn er en viktig oppgave i vår nye nasjonale rammeplan. Barn med behov for ekstra tilrettelegging krever kompetanse og godt samarbeid mellom undervisningsdel og SFO. 

Samtaler, aktiviteter og lek med andre barn i SFO kan bidra til tilhørighet.             

Du kan nå melde deg på digital fagdag 20.mai med dette som tema

Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret er første foredragsholder. Han ser på ulike perspektiv knyttet til vårt arbeid med å håndtere utfordrende adferd i SFO. 

Vi er denne dagen opptatt av å gi dere gode eksempler fra praksisfeltet. Om du er liten eller stor SFO er jeg sikker på at du vil få med deg innspill som du kan oversette for å skape en inkluderende SFO der su jobber. Fra Jessheim ressurssenter SFO, Dalgård ressurssenter SFO og Potteskåret SFO får dere kjennskap til hvordan de legger til rette for at alle barn skal være inkludert i fellesskapet. 

Lill Margaret fra Tysvær kommune er vernepleier. Hun viser hvordan hun jobber med enkeltbarn i SFO og ivaretar "brua" mellom undervisning og SFO. 

Vi avslutter dagen med Alexander Skadberg. En fantastisk formidler som vil fortelle om sin reise fra "problembarn" til problemløser.

 

Påmelding her 

(alle påmeldte får tilgang til opptak av foredragene frem til sommerferien 2022). 

Les også

Hvorfor hvorfor?

Hvor ofte spør du egentlig deg selv eller dine medarbeidere om hvorfor man gjør sånn eller slik? Vi snakker mye om hva som ikke går så bra og vi snakker noen ganger om hva som går bra. Men snakker vi om hvorfor det går bra?

Les mer >>

Fem trinn som hjelper deg til å uttrykke deg konstruktivt

Her finner du mange utrolig gode tips for å uttrykke deg mer konstruktivt. Uheldige formuleringer kan ofte skape en unødvendig konflikt.

Les mer >>

Det heter personalkostnader!

Hvor mange ganger har vi ikke hørt fra SFO-Norge at det ikke er avsatt midler til opplæring og utvikling av personalet.

Les mer >>

Lek, læring og ikke-pedagogikk for alle – nasjonal evaluering av SFO

Denne nasjonale evalueringen av skolefritidsordningen (SFO) er gjennomført i perioden september 2017 til november 2018. I evalueringen gis en vurdering av ulike mål på kvalitet på SFO, som organisering, kompetanse, innhold og brukertilfredshet.

Les mer >>

Læring i SFO – 2

En rekke kommuner har endret eller presisert mål knyttet til innhold og kvalitet i SFO. Det er helt strålende. Et tydeligere SFO-tilbud bør gi økt motivasjon både hos ansatte og barn. Men hva med det usynlige gjerdet rundt?

Les mer >>

Nytt utdanningstilbud: Barneveileder i skolefritidsordningen

Fra høsten tilbyr Høgskolen i Hedmark en ny utdanning for deg som jobber eller vil jobbe i SFO. Dette er strålende!

Les mer >>

Hvordan ta vare på seg selv under sterkt press?

Når du er presset på jobb har vi en tendens til å reagere på måter som ikke er hensiktsmessig for deg selv. Les her hvordan du best kan håndtere press og travle dager.

Les mer >>

Kompetanse i SFO

Er du egentlig klar over hvilken kompetanse din SFO sitter inne med? Er din SFO dyktige på å benytte all kompetansen best mulig?

Les mer >>

Total kvalitetsledelse

Total kvalitetsledelse er en fremgangsmåte for å styre en organisasjon med fokus på kvalitet, basert på medvirkning av alle medarbeiderne m.m.

Les mer >>