SFO er viktig for alle barn, og kan være særlig viktig for sårbare barn. Tema for denne dagskonferansen er hvordan vi kan inkludere alle barn i SFO. Fagdagen anbefales for alle som jobber i SFO/AKS samt ledere i skole og kommuner med ansvar for barn med behov for ekstra tilrettelegging.

Å være en SFO/AKS som inkluderer alle barn er en viktig oppgave i vår nye nasjonale rammeplan. Barn med behov for ekstra tilrettelegging krever kompetanse og godt samarbeid mellom undervisningsdel og SFO. 

Samtaler, aktiviteter og lek med andre barn i SFO kan bidra til tilhørighet.             

Du kan nå melde deg på digital fagdag 20.mai med dette som tema

Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret er første foredragsholder. Han ser på ulike perspektiv knyttet til vårt arbeid med å håndtere utfordrende adferd i SFO. 

Vi er denne dagen opptatt av å gi dere gode eksempler fra praksisfeltet. Om du er liten eller stor SFO er jeg sikker på at du vil få med deg innspill som du kan oversette for å skape en inkluderende SFO der su jobber. Fra Jessheim ressurssenter SFO, Dalgård ressurssenter SFO og Potteskåret SFO får dere kjennskap til hvordan de legger til rette for at alle barn skal være inkludert i fellesskapet. 

Lill Margaret fra Tysvær kommune er vernepleier. Hun viser hvordan hun jobber med enkeltbarn i SFO og ivaretar "brua" mellom undervisning og SFO. 

Vi avslutter dagen med Alexander Skadberg. En fantastisk formidler som vil fortelle om sin reise fra "problembarn" til problemløser.

 

Påmelding her 

(alle påmeldte får tilgang til opptak av foredragene frem til sommerferien 2022). 

Les også

Miljøterapeut i SFO

Utviklingsarbeide i SFO kan også være å tenke sammensetning av personalgruppen. På Gullhaug SFO i Bærum har de ansatt en miljøterapeut.

Les mer >>

Faglig stolthet til alle ansatte

Vi er mange tusen ansatte i SFO. En liten yrkesgruppe i en institusjon med kort historie. Det er avgjørende at vi alle arbeider med å utvikle forståelse for hva yrket egentlig innebærer

Les mer >>

Samarbeid mellom rektor og SFO-leder

Tillit i et arbeidsforhold er at noen tror på deg, og våger å delegere deg myndighet. Dette er elementer som gir frihet, ansvar og trygghet og dermed mulighet til kreativitet og utvikling. Ved Furulunden skole i Mandal jobber en rektor som ser betydningen av å delegere myndighet til sine ansatte.

Les mer >>

ÅRETS BARNEVEILEDER 2020 CHRIS

Årets barneveileder ble i dag kåret foran 650 deltakere på tidenes første digitale konferanse. Vi gratulerer Chris Magne Johansen ved Herøy SFO.

Les mer >>

Digitale ledersamlinger høsten 2020

Som medlem i Nettverket! for SFO vil DU som leder høsten 2020 få tilgang til en faglig månedlig digital workshop.

Les mer >>

Kompetanseheving ved Jåtten SFO

Høsten 2018 ble den nasjonale evalueringen av SFO fremlagt: Lek, læring og ikke pedagogikk for alle. Det var 3 ting som skilte seg tydelig ut i evalueringen: 1) pris 2) innhold og organisering (kvalitet) 3) kompetanse. I denne sammenhengen er det punkt 3, kompetanse i SFO, vi skal se nærmere på.

Les mer >>

1317 SKØVVEN - se filmen her

I Borge SFO har de bygget utebase og har ganske ambisiøse mål for barns oppvekst. Se filmen om livet i 1317 SKØVVEN her

Les mer >>

Lykke - her er oppskriften

Den er så enkel at den er rent latterlig. Dessuten for en stor del gratis og uavhengig av fysiske rammebetingelser, velvillige politikere og mange ansatte.

Les mer >>

Incest og seksuelle overgrep

Hvis man får mistanke om overgrep mot et barn, fører det med seg mye usikkerhet og kanskje lite kunnskap. Denne informasjonen om hva som er hva kan være nyttig.

Les mer >>