SFO er viktig for alle barn, og kan være særlig viktig for sårbare barn. Tema for denne dagskonferansen er hvordan vi kan inkludere alle barn i SFO. Fagdagen anbefales for alle som jobber i SFO/AKS samt ledere i skole og kommuner med ansvar for barn med behov for ekstra tilrettelegging.

Å være en SFO/AKS som inkluderer alle barn er en viktig oppgave i vår nye nasjonale rammeplan. Barn med behov for ekstra tilrettelegging krever kompetanse og godt samarbeid mellom undervisningsdel og SFO. 

Samtaler, aktiviteter og lek med andre barn i SFO kan bidra til tilhørighet.             

Du kan nå melde deg på digital fagdag 20.mai med dette som tema

Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret er første foredragsholder. Han ser på ulike perspektiv knyttet til vårt arbeid med å håndtere utfordrende adferd i SFO. 

Vi er denne dagen opptatt av å gi dere gode eksempler fra praksisfeltet. Om du er liten eller stor SFO er jeg sikker på at du vil få med deg innspill som du kan oversette for å skape en inkluderende SFO der su jobber. Fra Jessheim ressurssenter SFO, Dalgård ressurssenter SFO og Potteskåret SFO får dere kjennskap til hvordan de legger til rette for at alle barn skal være inkludert i fellesskapet. 

Lill Margaret fra Tysvær kommune er vernepleier. Hun viser hvordan hun jobber med enkeltbarn i SFO og ivaretar "brua" mellom undervisning og SFO. 

Vi avslutter dagen med Alexander Skadberg. En fantastisk formidler som vil fortelle om sin reise fra "problembarn" til problemløser.

 

Påmelding her 

(alle påmeldte får tilgang til opptak av foredragene frem til sommerferien 2022). 

Det heter personalkostnader!

Hvor mange ganger har vi ikke hørt fra SFO-Norge at det ikke er avsatt midler til opplæring og utvikling av personalet.

Les mer >>

Hvordan ta vare på seg selv under sterkt press?

Når du er presset på jobb har vi en tendens til å reagere på måter som ikke er hensiktsmessig for deg selv. Les her hvordan du best kan håndtere press og travle dager.

Les mer >>

Alle med

SFO har passert 20-års alder mange steder. Erfaringene bygger seg opp, kunnskapen er foredlet gjennom innsats over lang tid. SFO er blitt et eget fagområde, fritid på skolen er en krevende men mulig kunst. Nå må alle med!

Les mer >>

Rom for lek og læring - se filmen her

Filmen "Rom for lek og læring" og gir deg konkret opplegg for en planleggingsdag eller tilsvarende.

Les mer >>

Håndbok i SFO-arbeid

Planlegger’n for SFO er genial, se egen omtale. Den ligger alltid med inneværende uke åpen, og alle kan notere viktige (og litt uviktige) SFO-ting i den. Men vi har også en annen nyttig bok fra samme forlag; Håndbok i SFO-arbeid.

Les mer >>

Relasjonssirkelen

Hvordan er den relasjonelle avstanden mellom deg som leder og dine medarbeidere. Kan også brukes for barneveiledere som ønsker å se på hvordan deres relasjon til barn på basen er.

Les mer >>

Læring i SFO – 1

Hva slags skolegang skal Norge tilby barna i fremtiden? Et utvalg ser på saken og det de antyder er krutt i støvlene for SFO-folket!

Les mer >>

Suksessfaktor i personalgruppa: å finne vår ”greie”

Summen av de ulike ”greiene” hos dere er det som skaper en stammekultur. Man må ha noe sammen, noe som gjør at vi føler oss som en stamme.

Les mer >>

Hvorfor hvorfor?

Hvor ofte spør du egentlig deg selv eller dine medarbeidere om hvorfor man gjør sånn eller slik? Vi snakker mye om hva som ikke går så bra og vi snakker noen ganger om hva som går bra. Men snakker vi om hvorfor det går bra?

Les mer >>