Oppfølging av nye barneveiledere er en utfordring i de to første månedene etter sommeren. Kanskje kan trivselssamtaler var et verktøy på veien?

Vi er kommet til november og de nye 6-åringene har blitt husvarme på SFO. De ansatte har jobbet på høygir, fordi de vet at en vellykket oppstart for barn og foreldre betyr mye for et vellykket SFO-år. Midt opp i alt dette står det tusenvis av unge nye medarbeidere i SFOene rundt om i landet. Disse har i denne måneden kanskje fått sitt første møte med arbeidslivet.

Når nå disse søte små med grønn caps er trygge, kan tiden brukes på fremtidens barneveiledere. Hvordan kan man sikre seg at de er på riktig vei?

En metode er å innkalle personalet til trivselsamtaler. Hva? Medarbeidersamtale før vi er kommet til oktober? Nei her er det snakk om å innkalle til 30 minutter hvor hovedmålet er å sikre/sjekke om de ansatte har fått en god start på året. Tema for samtalene kan være noe forskjellig for de blodferske i forhold til de som har erfart det gode liv i SFO gjennom flere år. Ja, de rutinerte trenger også en trivselsamtale.

Hva kan være viktig å få frem i en slik samtale med nye ansatte:

*     Hvordan har du blitt mottatt hos oss?

*     Hvordan synes du at voksenrollen din begynner å ta form?

*     Hva i arbeidet er spesielt motiverende?

*     Er det noen spesielt gode eksempler på gode barneveiledere hos oss? Og hvorfor?

*     Er det noe spesielt vi kan gjøre for å hjelpe deg til å gjøre en best mulig jobb?

Og for de rutinerte kan det se slik ut:

*     Hvordan har du bidratt til at de nye har fått en positiv start?

*     Har voksenrollen din forandret seg det siste året? Hvorfor?

*     Er det noen spesielle naturtalent som barneveiledere hos de nye? Og hvorfor?

*     Hva motiverer deg mest for tiden?

*     Er det noe spesielt vi kan gjøre for å hjelpe deg til å fortsette å gjøre en god jobb? 

Det kan være taktisk lurt å innkalle de nye først. På den måten kan du få gitt de rutinerte vel fortjent heder for å ha gitt en hjelpende hånd til de nye i oppstarten. Skulle de rutinerte legge vekt på spesielle naturtalenter hos de nye, kan det reklameres for disse på neste personalmøte.

Husk at dette ikke skal erstatte en medarbeidersamtale. Livet i SFO er ofte slik at man har flere som bare bidrar en kort periode. Kvaliteten er avhengig av at alle raskt blir bidragsytere. En medarbeidersamtale er et godt verktøy for langsiktig planlegging. En trivselsamtale ivaretar det kortsiktige perspektiv.

Gjennom slike samtaler øker fokuset på å ansvarliggjøre de ansatte, på å ta vare på hverandre og finne de gode eksemplene. Samtalen er en ”pluss-samtale” – det vil si at vi ikke lar de 30 dyrebare minuttene bli en ”KMM-samtale” (kose med misnøyen-samtale).

Lykke til med samtalen!

 Trivselssamtaler inngår i kurset STOLT AV Å JOBBE I SFO med Terje Wiik. Dette og andre kurs kan bestilles fra Nettverket! for SFO. Ta kontakt terje@sfonett.no 

Personalmøte med den gode historien

Hvis du ønsker større åpenhet, glede og trygghet i personalgruppen, kan det være en god ide å innlede de ukentlige eller månedlige møtene på SFO med en god historie om personalgruppens menneskelige eller faglige kompetanse og ressurser. Anerkjennelse gir energi til både møtet og til det daglige arbeidet.

Les mer >>

Tid til fordypning

Personalmøter er en unik treningsarena for barneveiledere. Det å finne gode tema til disse treningene er ofte en utfordring. Man vil jo at de ansatte skal få så mye ut av disse timene som mulig.

Les mer >>

Tid til å tenke fag

Personalmøter er en unik treningsarena for barneveiledere. Det å finne gode tema til disse treningene er ofte en utfordring. Man vil jo at de ansatte skal få så mye ut av disse timene som mulig.

Les mer >>

Personalmøtet - saksliste

Hvordan legge opp personalmøtet mest mulig effektivt, mest mulig løsningsorientert og slik at alle føler de er en viktig del av møtet?

Les mer >>

Tanker rundt personalmøtet

Anne Nielsen gir oss her noen tanker fra sin tid som SFO-leder om hva som er lurt å holde fokus på i forhold til personalmøtet.

Les mer >>

Trivselskalender på SFO

Arbeidsmiljøet og kvaliteten på det vi gir barn i SFO blir bedre, og sykefraværet faller når det er tillit, rettferdighet og et godt samarbeid på arbeidsplassen. Dette kalles virksomhetens sosiale kapital, og den gjør også virksomheten bedre rustet til forandring og tåle langvarige utfordringer.

Les mer >>

Barns medvirkning – et verktøy

Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til barns medvirkning. Hvor skal man begynne? Her er et verktøy for diskusjon i personalgruppen.

Les mer >>

Hvordan skape engasjerende møter?

Det er ikke så lett å lage en møtekultur som ivaretar alle behov, men i denne artikkelen får du noen nyttige tips på veien

Les mer >>

Opplegg Planleggingsdag 3

Vi i SFOnett vil gjerne hjelpe deg med ideer til opplegg på Planleggingsdager e.l. Her kommer det tredje av våre forslag til innholdet på en slik dag. Temaet er å bli bedre kjent med hverandre og hvilke ressurser man har i gruppen.

Les mer >>