Av og til må vi puste mellom slagene i SFO-hverdagen. Det er viktig å få tenkt seg litt om, tid til omtanke så å si. Neste gang kan du har litt tid kan du tenke på dette; Noe av målet med arbeidet i SFO er å bidra til å skape indrestyrte barn!

Indrestyrte barn! Et fantastisk uttrykk, som jeg har snappet opp fra en eller annen dyktig fagperson innenfor pedagogikken. Slik jeg har forstått uttrykket, berører det nesten alt vi driver med i SFO. Et barn som er indrestyrt er et barn som tar beslutninger basert på egne beslutninger. Tanken er nok at dette er uttrykk for en slags positiv selvstendighet. Barnet gjør ikke hele tiden som alle andre. Og uttrykket brukes gjerne om litt ideelle handlinger som går i ” riktig retning.”
Poenget med den lille artikkelen om disse barna med indre styring, er å gi et lite innspill til din utvikling som fagperson, som barneveileder i SFO/AKS. Knapt noe sted er det mer tydelig enn i SFO. Det faktum at vi er helt avhengig av at barn utvikler ferdigheter som selvstendighet og evne til å håndtere små konflikter i farta. Vi kan umulig være der det skjer når det skjer. Og opplever stadig at barn kommer til oss med små konflikter som har kjørt seg fast. Noen barn sliter også med å ta valg, f eks om - hva jeg skal finne på akkurat nå?
Det finnes mange veier til målet, men jeg tror en veldig effektiv måte her er å opptre som en åpen person som ikke har alle svarene eller løsningene. Øve deg selv opp til å spørre barn om råd, om hva barnet mener om hvordan små utfordringer i hverdagen skal løses. 

Øve deg selv opp til å spørre barn om råd, om hva barnet mener om hvordan små utfordringer i hverdagen skal løses. 

Ivar Haug
 

Barn har masse erfaring, kunnskap og innsikt om viktige forhold i livet, men trenger å møte voksne som gjør denne kompetansen synlig. Hver gang du bekrefter barnets klokskap, forsterkes barnets tro på egen evne til å fatte beslutninger. Barnets tillit til seg selv (selvtillit) øker og barnet får en klarere forståelse av egen evne til å fatte beslutninger (selvbilde).
Den strålende bivirkningen av dette er jo at det blir triveligere å jobbe i SFO’en din, med flere indrestyrte barn som mestrer hverdagen. Dessuten er det i seg selv trivelig å være nettopp en voksen som våger å gi fra seg litt autoritet ved å signalisere at du ikke har alle svarene.

Stille gutt

Trivselspraten og øve på ferdigheter er sentrale momenter i LØFT ER TØFT i SFO. I denne artikkelen får dere innblikk i metoden.

Les mer >>

Sårbare barn i SFO

En fersk rapport bekrefter det vi føler på kroppen daglig. Ganske mange barn sliter med angst og depresjon.

Les mer >>

Lysende SFO-eksempel

Denne vinteren har jeg fått dele litt tid med en personalgruppe i en aktivitetsskole i hovedstaden. Det har overbevist meg om at viktige fremskritt skjer gjennom innovasjon i basene – altså at de ansattes forståelse av de daglige utfordringene gir løsninger som bringer oss videre…

Les mer >>

Snill gutt sover hele natten

Vi elsker barn – både egne og de vi møter i jobbsammenheng. Vi brenner for at barna skal få et godt liv og utvikle seg til harmoniske individer med mye lykke-kompetanse. Men; hvordan er det vi snakker om barn..?

Les mer >>

Jo, jeg ser at du mestrer

Kurset LØFT for barn gjennomføres nå i ny versjon rundt om i mange kommuner. Livsmestringsfaget er på vei inn i skolen, og i SFO-basene har dette vært hovedfag i flere tiår. Derfor handler dette skreddersydde kurset om SFO, om SFO-ansatte og om veien til bedre kvalitet.

Les mer >>

LØFT i hverdagen

La oss gjøre et lite eksperiment. Når du har lest det neste avsnittet, stopper du å lese.

Les mer >>

Ta vare på deg selv

Vi vet alle at det er avgjørende å være der når det skjer. Kommer vi for sent inn i situasjoner der f eks barn har en konflikt gående, blir det vanskelig å finne gode løsninger.

Les mer >>

LØFT i SFO - Nils

Barns medvirkning er tema her på SFOnett de to neste ukene. I dag skal vi se et eksempel på en konkret oppfølging av et barn hvor LØFT-metodikken gir medvirkning.

Les mer >>

Indrestyrte barn i SFO

Av og til må vi puste mellom slagene i SFO-hverdagen. Det er viktig å få tenkt seg litt om, tid til omtanke så å si. Neste gang kan du har litt tid kan du tenke på dette; Noen av målet med arbeidet i SFO er å bidra til å skape indrestyrte barn!

Les mer >>