Den samiske nasjonaldagen markeres hvert år 6. februar, og dette skal selvfølgelig markeres i skole/SFO rundt om i landet.

Det finnes mange spennende ideer til prosjekter man kan gjennomføre, samtidig som det er en del ting man skal unngå. For eksempel er det offisielle navnet på dagen den samiske nasjonaldagen ikke samefolkets dag. Man må rett og slett være kultursensitiv og inneha en del kunnskap. Se denne videoen sammen med barna på SFO/AKS så vet vi enda mer om hvorfor vi er med og feirer Samisk nasjonaldag:

2.4 Mangfold og InkluderingRespekt for ulikhet og anerkjennelse av mangfold skal legges til grunn for arbeidet i SFO. Gjennom å anerkjenne barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer kan SFO bidra til at barna får utvikle et positivt forhold til seg selv og til egen og andres kultur og erfaringsbakgrunn. SFO skal legge til rette for at samiske barn kan bevare og utvikle sitt språk og sin kultur.

SFO skal innrettes slik at alle barn får gode utviklingsvilkår, uavhengig av barnas forutsetninger og behov for tilrettelegging, og bidra til at alle barn er en del av et inkluderende fellesskap.

Gode barne- og foreldrefelleskap på Bjerkelund SFO – del 2

Bjerkelund SFO i Kristiansund var SFO nummer 217 som jeg besøkte på Tour de SFO. Det ble et møte med en skattekiste full av gode ideer for å skape inkludering og gode felleskap. Morgenstemning med egen kopp på frokostklubben var en av disse skattene.

Les mer >>

SFO eller mor

En ny forskningsrapport angår både SFO, leksetilbudet og samfunnets opplegg for småskolebarna. Satt på spissen reiser den spørsmålet; hva er best for barnet på ettermiddagen; SFO eller mor!

Les mer >>

Møt Sofagrisene ved Korsvoll Aktivitetsskole

Livet med AKS var egentlig over for fjerdeklassingene ved Korsvoll skole i Oslo, da rektor og AKS-leder fikk en bunke søknader fra elevene om å få lov til å fortsette med skolefritidsordningen i et år til. Resultatet? Den nye avdelingen Sofagrisene.

Les mer >>

Vennskap er viktigst

Dannelsen av et sosialt felleskap med andre barn og voksne står sentralt i den nye rammeplanen for SFO, og hvert enkelt barn skal få en opplevelse av å høre til. Slik sørger vi for at det er trygt og godt å være på SFO.

Les mer >>

Foreldresamarbeid med tospråklige foreldre

I møtet med de tospråklige barna og deres familier er det viktig at personalet både setter seg inn i de kulturer barna kommer fra og er bevisst sin egen SFO's kultur og normer, og dermed hvilke krav man stiller til barn og foreldre.

Les mer >>

Den samiske nasjonaldagen

Den samiske nasjonaldagen markeres hvert år 6. februar, og dette skal selvfølgelig markeres i skole/SFO rundt om i landet.

Les mer >>

Handlingskompetanse i SFO

Samfunnsforskere av forskjellig slag, mener at den viktigste egenskapen vi kan bidra til å gi barn, er den såkalte sosiale handlingskompetansen. Det vil si evnen til å samarbeide og evnen til å forstå andres behov og opplevelser (empati).

Les mer >>

Gode barne- og foreldrefelleskap på Bjerkelund SFO – del 1

Bjerkelund SFO i Kristiansund var SFO nummer 217 som jeg besøkte på Tour de SFO. Det ble et møte med en skattekiste full av gode idéer for å skape inkludering og gode felleskap. Byttetorget var en av skattene.

Les mer >>

Ensomhet trumfer røyking

Har du penger, kan du gi barnet ditt bedre muligheter til å etablere nettverk, vennskap, trygghet og en god balanse i livet sitt. Det er bare å spytte i og skrelle av seddelbunken.

Les mer >>