Denne vinteren har jeg fått dele litt tid med en personalgruppe i en aktivitetsskole i hovedstaden. Det har overbevist meg om at viktige fremskritt skjer gjennom innovasjon i basene – altså at de ansattes forståelse av de daglige utfordringene gir løsninger som bringer oss videre…

Bryn Aktivitetsskole (AKS; betegnelsen på SFO i Oslo) har gjennomført prosessen LØFT for barn i SFO, de ansatte har fått sine personlige kursbevis – og hverdagen tar tak. Innblikket i mange små verktøy og teknikker for god samhandling med barn har tent mange av de ansatte, skikkelig. Jeg har sett det selv. Men så var det å omsette gode løsninger i hendelser i basene.

Med AKS-leder Caroline Asdal i spissen rettes mye oppmerksomhet denne våren inn mot å utvikle relasjonen til barn, gi dem blanke ark og nye muligheter, være en tydelig voksen som er mest opptatt av det barn lykkes og bidrar med samt å øve på å korrigere uønsket atferd uten samtidig å «ta» barnet. Alt viktige elementer i LØFT for barn-prosessen.

De månedlige utviklingsmøtene brukes godt og første samling etter påske ble brukt til å trene på å redefinere barn. Dette inngår i kursprosessen og handler om å ta tak i hvordan vi skal unngå å plassere barn i båser, særlig med tanke på barn som ofte havner i litt småtrøbbel med andre barn og voksne. Ved å avdekke barns styrker, åpner det seg muligheter for å støtte barnet på en effektiv måte på vei mot en mer harmonisk hverdag.

I Bryn AKS jobber også baseleder Erica Schei Gudbrandsen. Her er hennes beskrivelse av hvordan lysglimtjakten – et helt sentralt verktøy i LØFT for barn – ble introdusert for barna denne våren.

Vi samlet barna i grupper på basen og fortalte om voksne på lysglimtjakt. Om at nå for tiden er vi voksne jegere på jakt etter gode øyeblikk. Jeg fortalte at vi kom til å jakte på alle de gode tingene som de gjør mot hverandre i hverdagen.

Jeg fortalte også at vi ønsket at barna skulle “sladre” på hverandre. Men i motsetning til før, skulle de nå sladre på de fine tingene som de ser. Da jeg introduserte dette for den siste gruppen, var det et barn som spurte meg om de ikke skulle få en belønning for dette.

Jeg svarte optimistisk at belønningen ville være den gode følelsen som de fikk inni seg av å ha gjort noe fint mot en annen. Etter å ha tenkt meg litt om, kom jeg på at det ville vært fint med en liten premie i starten for å motivere til gode øyeblikk og for å få dette til å feste seg hos barna. Jeg laminerte derfor “lommelykter” med notatet: Dagens lysglimt. Jeg synes det var en fin symbolsk gjenstand. Vi “lyser” jo på barna når vi forteller dem hva de mestrer og hva de er gode på. Vi deler nå ut to lommelykter hver dag. Vi tar barnet opp og frem, forteller barnet selv hvorfor han/hun får dagens lysglimt i påsyn av resten av barnegruppen. Lysglimtjakten har fått ekstra energi, og barna spiller med. Erica


Erica – takk for at finnes på denne kloden vår. Dette er jo bare strålende. Ved å løfte opp den gode praksisen og involvere barna på denne måten oppnår du mye.

1. Barns små suksesser, som vi gjerne kaller dem i denne prosessen, blir via Dagens lysglimt gjort synlige. Tilbakemeldingene fra voksne blir konkrete og tydelige. Underforstått; - Dette synes jeg er bra, kjære venn. Nå ble jeg imponert! Så fint at du tar ansvar for å hjelpe andre! Osv.

2. Barns mestringer blir offentlige. Det har lett for å være mye tydelighet rundt irettesettelser som gjerne leveres med andre barn som tilskuere med litt ekstra lyd fra voksne som er irritert og lei. Det er jo all grunn til å flytte denne energien over på det barn faktisk bidrar med. Å gi mer oppmerksomhet til det som går bra, som er ønsket osv.

3. Voksne tråkker opp stien. Dagens lysglimt erstatter på en måte formaninger og det barn gjerne kaller mas fra voksne. Det går an å formidle ønsket atferd på denne måten ved å vise til konkrete eksempler på barns evne til å ta ansvar.

4. Barn opplever tydelig bekreftelse på mestring. Det er ingen tvil om hva du mener om barnets bidrag når du «kniper barnet på fersken» når det bidrar positivt. Barnet øver seg på «historien» og kan dermed fortelle mor og far hvorfor hun har med seg lykten hjem i sekken denne dagen.

5. Ved Bryn AKS har dere valgt å la lysglimtjakten handle om «alle de gode tingene barn gjør mot hverandre». På denne måten gjør dere en strålende innsats for å forebygge mobbing og utelukkelse i barnegruppa. Dere har aktivert barna selv, og faktum er jo at nå går barna på lysglimtjakt for hverandre – og forteller voksne om funnene sine. Dette skaper engasjement og gir en tydelig pedagogisk profil i arbeidet deres.

Dagens bukett med hestehov, løvetann og andre vårblomster som ikke er fredet går derfor til Bryn AKS.

Lettleste fagartikler for SFO/AKS-folket

På sfonett.no finner du et stort antall artikler basert på styrkebasert pedagogikk. Noen av disse har vi samlet her. De fleste artiklene er skrevet inn i hverdagen i basene, med stor vekt på gjenkjennelse og opplevelse av at - Ja, dette angår meg!

Les mer >>

Dagens helt i Tåtøy SFO

I Tåtøy SFO har de skjønt hvordan hverdagen skal organiseres for å gi læring og trivsel for voksne og barn. Der kan du nemlig bli dagens helt.

Les mer >>

Regelen om oppmerksomhet

Jeg er helt sikker på at du kjenner regelen om oppmerksomhet. Den preger hverdagen din så sterkt at du må forholde deg til den nesten hele tiden. Regelen lyder; barn etterspør oppmerksomhet.

Les mer >>

Boka LØFT for barn

Heldigvis; denne boken omtaler utprøvet praksis i SFO-basene. I en rekke norske kommuner har de SFO-ansatte fått opplæring i denne enkle og logiske arbeidsmåten. Og reaksjonen er de fleste steder entydig; -Yeppp, endelig innspill basert på SFO-hverdagen - som i tillegg virker. Raskt! Enkelt og genialt. Hvorfor har vi ikke fått tilgang til dette før?

Les mer >>

Vetle i pluss

Jeg kjenner en niåring. Han heter Vetle og kan mye rart. Kjenner du også noen barn som kan mye rart?

Les mer >>

Snille og greie jenter - og gutter…

Jenter har et mye bedre forhold til sin lærer enn guttene, viser en ny studie utført ved NTNU i Trondheim. Hva er så forskerens råd til de voksne; Å jobbe med relasjonen til alle barna!

Les mer >>

Ta vare på deg selv

Vi vet alle at det er avgjørende å være der når det skjer. Kommer vi for sent inn i situasjoner der f eks barn har en konflikt gående, blir det vanskelig å finne gode løsninger.

Les mer >>

Mindre kjefting gir barn et bedre liv

Barn som ikke blir kjeftet på er mer åpne og tillitsfulle enn andre barn, de føler seg mer akseptert, og de får et mer positivt syn på livet.

Les mer >>

LØFT for en urolig gutt

Rolf er urolig. Sitter sjelden stille. Poden er ellers blid og hverken spytter, slår eller sykler på andre. Det hjelper lite når voksne ber 8-åringen være stille eller sitte rolig. Her er et forslag til hvordan du kan jobbe løsningsfokusert (LØFT for barn) med den gutten.

Les mer >>